0931966336

-1%
925 918

Giá công bố: 918 triệu VNĐ

Giá Bán: 0 trăm VNĐ

650.000.000

Giá công bố: 685 triệu VNĐ

Giá Bán: 0 trăm VNĐ

-2%
659.000.000 645.000.000

Giá công bố: 659000000 VNĐ

Giá Bán: 645000000VNĐ

650.000.000

Giá công bố: 685000000

Giá Bán: 670000000