0931966336

-3%
545.000.000 530.000.000
-4%
593.000.000 570.000.000
-4%
648.000.000 625.000.000
-0%
1.399.000.000 1.398.000.000
-0%
2.180.000.000 2.179.000.000

Giá công bố: 2.180.000.000 VNĐ

Giá Bán: 2.179.000.000 VNĐ

-5%
775.000.000 735.000.000

Giá công bố: 0 trăm VNĐ

Giá Bán: 735 triệu VNĐ

-1%
925 918

Giá công bố: 918 triệu VNĐ

Giá Bán: 0 trăm VNĐ

650.000.000

Giá công bố: 685 triệu VNĐ

Giá Bán: 0 trăm VNĐ

-2%
659.000.000 645.000.000

Giá công bố: 659000000 VNĐ

Giá Bán: 645000000VNĐ

650.000.000

Giá công bố: 685000000

Giá Bán: 670000000